Hakkımızda
Onkotest, onkolojik tanı kitleri üreten, araştırmacı ve klinisyenlere moleküler biyolojik ve genetik uygulamalar konusunda servis hizmeti veren bir Ar-Ge laboratuvarı olarak kurulmuş dinamik ,genç ve çözüm üretim odaklı bir firmadır. Firmamız özellikle hematolojik kanserlerin tanı kitlerinin üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Yeni tanı ve tedavi kitlerinin oluşturulması konusunda sürekli bir araştırma faaliyetleri içerisindeyiz ve TUBİTAK tarafından desteklenen son projemiz ile bu konuda yeni açılımlar üretmekteyiz.

En yeni teknolojik olanaklar ile donatılmış Ar-Ge laboratuvarımız, üretim faaliyetlerinden bağımsız olarak, araştırmacı ve klinisyenlere her türlü moleküler uygulamalar konusunda hizmet vermektedir. Laboratuvarımızda konusunda deneyimli Moleküler Biyoloji doktora eğitimi almış çalışanlarımız aşağıdaki hizmetler konusunda araştırmacı ve klinisyenlere hizmet vermektedir. Bu hizmetler;

-Hücre kültür uygulamaları,

-Ekspresyon veya diğer tip vektörlerin dizaynı ve oluşturulması,

-Transfeksiyon temelli deneyler,

-Bütün PCR ygulamaları (RT-PCR, relatif kantitatif veya tam kantitasyona yönelik PCR uygulamaları)

-PCR array uygulamaları ile çoklu gen ekspresyon değişikliklerinin analizi,

-Protein analizine yönelik western-blot uygulamalarıdır.

Moleküler biyolojinin her alanında doğru, tekrarlanabilir sonuçlar elde ederek kullanıcılara ihtiyaçlarına göre yardımcı olmak firmamızın temel ilkelerindendir. Hedefimiz her açıdan araştırmacılarımızın ihtiyaçlarına yanıt vermektir.