PCR ARRAY TABANLI GEN EKSPRESYON ANALİZİ
PCR ARRAY TABANLI GEN EKSPRESYON ANALİZİ
Başlıksız Belge
PCR ARRAY TABANLI GEN EKSPRESYON ANALİZİ
Adınız Soyadınız :
E-Posta :
Telefon :
Kurumunuz / Şirket adı:
Analiz edilecek örnek sayısı (Deney ve kontrol grubu dahil):
Analiz edilmek istenen gen sayısı:
Tercih edilen PCR array sistemi:
Hazır PCR Array
Özel Dizayn PCR Array
PCR Array tipinin belirlenmesinde uzman desteği istenmektemidir?
Evet
Hayır
Sonuçların istatistiksel analizi (t-test ile) ve yorumlanması istenmekte midir?
Evet
Hayır
Eklemek İstedikleriniz :