REAL TIME PCR TABANLI GEN EKSPRESYON ANALİZİ
REAL TIME PCR TABANLI GEN EKSPRESYON ANALİZİ
Başlıksız Belge
REAL TIME PCR TABANLI GEN EKSPRESYON ANALİZİ
Adınız Soyadınız :
E-Posta :
Telefon :
Kurumunuz / Şirket adı:
Analiz edilecek örnek sayısı (Deney ve kontrol grubu dahil):
Analiz edilmek istenen gen sayısı (House-keeping gen hariç):
Analiz edilecek genlerin adları:
Total RNA izolasyonu ve cDNA sentezi istenmektemidir?
Evet
Hayır
Analiz için prob kullanılması istenmektemidir?
Evet
Hayır
Analiz için gerekli PCR primer ve probları:
Verilecek
Dizileri verilecek sentezlettirilecek
Dizayn ettirilip sentezlettirilecek
İstenilen ekspresyon analizi:
Kalitatif
Semi kantitatif
Kantitatif
Sonuçların Jel elektroforez görüntüleri istenmektemidir?
Evet
Hayır
Sonuçların değerlendirmesi ve yorumlanması istenmektemidir?
Evet
Hayır
Eklemek İstedikleriniz :