ÜRÜNLER > KALİTATİF
 
Inv(16) CBFB/MYH11
Inv(16)(p13q22) veya varyant t(16;16)(p13;q22) kromozomal anomalileri AML hastalarında sıklıkla (yaklaşık %16) 'sında gözlenen kromozomal değişimlerdir. Anormal kemik iliği eozinofilleri (FAB alt tip M4Eo)  ve miyelo-monositik diferansiasyon gösteren vakalar ile ilişkilidir. Moleküler düzeyde 16q22 yerleşimli "core binding factor β (CBFβ)" geni yer değişim sonrasında 16p13 yerleşimli "myosin heavy chain  (MYH11)" geniyle rekombine olarak CBFβ-MYH11 füzyon geni ortaya çıkar. Her ne kadar c-Kit mutasyonu kötü prognoz ile ilişkili olsada, inv(16) karyotipine sahip hastalar tedaviye iyi yanıt verirler. inv(16)(p13q22) barındıran vakaların %90'ından fazlasında   exon5CBFβ/exon12MYH11 füzyonu gözlenmektedir. Nadir vakada ise exon7MYH11  veya exon5CBFβ-exon8MYH11  füzyonlarının varlığı bildirilmiştir.
t(9;22) BCR-ABL p210  
Onkotest R1001-20 kiti, PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak p210 protein ürününü kodlayan BCR-ABL kimerik gen ürününü yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar.
DETAY
t(9;22) BCR-ABL p190  
Onkotest R2001-20 kiti, PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak p190 protein ürününü kodlayan BCR-ABL kimerik gen ürününü yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar.
DETAY
t(4;11) MLL/AF4
Onkotest R2020-20 kiti, PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak MLL-AF4 füzyonu ile oluşan kimerik gen ürününü yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar
DETAY
t(12;21) TEL/AML1  
Onkotest R2030-20 kiti, PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak TEL-AML1 füzyonu ile oluşan kimerik gen ürününü yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar
DETAY
t(1;19) E2A/PBX1  
Onkotest R2040-20 kiti, PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak E2A-PBX füzyonu ile oluşan kimerik gen ürününü yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar
DETAY
t(8;21) AML1/ETO
Onkotest R3001-20 kiti, PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak AML1-ETO füzyonu ile oluşan kimerik gen ürününü yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar.
DETAY
t(15;17) PML/RARA  
Onkotest R5010-20 kiti,PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak PML/RARA füzyonu ile oluşan iki farklı kimerik transkripti [pML(e6)/RARA(e3) ve PML(e3)/RARA(e3)] yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar.
DETAY
FLT3-ITD  
Onkotest R3030-20 kiti, real time ve konvansiyonel PCR cihazlarında, FLT3 geni JM bölgesinde oluşan internal tandem dublikasyonları (ITD) yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar.
DETAY
EML4-ALK
Onkotest R6010-20 kiti, PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak EML4-ALK kimerik gen ürününün, V1 (E13;A20), V2(E20;A20) ve V3a/3b (E6;A20) varyantlarını yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar.
DETAY
FLT3  
Onkotest K3030-20 kiti konvansiyonel PCR cihazlarında, FLT3 geni JM bölgesinde oluşan internal tandem dublikasyonları (ITD) ve (D835/I836) nokta mutasyonunu yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar.
DETAY
  ANA SAYFA   |   HAKKKIMIZDA   |   ÜRÜNLER   |   BAYİLİKLER   |   İLETİŞİM
  Copyright 2012 ® Her Hakkı Saklıdır.
  web tasarım studyocrea