Onkotest Ürünleri / KALİTATİF
FLT3-ITD
FLT3 (fms-related tyrosine kinase 3) geni, akut miyeloid lösemide (AML) en sık mutasyona uğrayan ve hastalığın patogenezi ile ilişkilendirilen gendir.  AML hastalarının lösemik blast hücrelerinin %17-34’ün de FLT3 geninin sitoplazmik domaininde yer alan juxtamembran (JM) bölgesinde interna tandem dublikasyonlar (ITD) gözlenir. Onkotest R3030-20 kiti bu tekrarları detekte edebilecek biçimde optimize edilmiştir. Onkotest R3030-20 kiti AML hastalarının %7’sinde gözlenen iki nokta mutasyonu (D835/I836) belirlemek için kullanılamaz.