Onkotest Ürünleri / KALİTATİF
t(8;21) AML1/ETO
t(8,21)(q22;q22) akut miyeloid lösemi de (AML) en sık gözlenen kromozomal anomalidir. AML M2 olarak sınıflandırılmış pediatrik lösemilerin yaklaşık %40'ında, erişkin AML vakalarının ise yaklaşık %10'unda bulunmaktadır. 21 numaralı kromozomda bulunan AML1 geni (exon 5), 8 numaralı kromozomda bulunan ETO geni (exon 2) ile birleşerek AML1-ETO füzyon genini oluşturur. CD56'nın varlığı ve c-Kit mutasyonları kötü prognoz ile ilişkili olsada genel olarak bu translokasyonu barındıran vakalar kemoterapiye iyi yanıt verirler ve yüksek düzeyde tam remisyon oranına sahiptirler.