Ürünler
KALİTATİF
t(9;22) BCR-ABL p210 Onkotest R1001-20 kiti, PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak p210 protein ürününü kodlayan BCR-ABL kimerik gen ürününü yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar.
t(9;22) BCR-ABL p190 Onkotest R2001-20 kiti, PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak p190 protein ürününü kodlayan BCR-ABL kimerik gen ürününü yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar.
t(4;11) MLL/AF4 Onkotest R2020-20 kiti, PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak MLL-AF4 füzyonu ile oluşan kimerik gen ürününü yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar
t(12;21) TEL/AML1 Onkotest R2030-20 kiti, PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak TEL-AML1 füzyonu ile oluşan kimerik gen ürününü yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar
t(1;19) E2A/PBX1 Onkotest R2040-20 kiti, PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak E2A-PBX füzyonu ile oluşan kimerik gen ürününü yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar
t(8;21) AML1/ETO Onkotest R3001-20 kiti, PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak AML1-ETO füzyonu ile oluşan kimerik gen ürününü yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar.
Inv(16) CBFB/MYH11 Onkotest R3020-20 kiti, PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak CBFB/MYH11 füzyonu ile oluşan CBFB(e5)/MYH11(e12)kimerik gen ürününü yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar. DETAY
t(15;17) PML/RARA Onkotest R5010-20 kiti,PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak PML/RARA füzyonu ile oluşan iki farklı kimerik transkripti [pML(e6)/RARA(e3) ve PML(e3)/RARA(e3)] yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar.
FLT3-ITD Onkotest R3030-20 kiti, real time ve konvansiyonel PCR cihazlarında, FLT3 geni JM bölgesinde oluşan internal tandem dublikasyonları (ITD) yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar.
EML4-ALK Onkotest R6010-20 kiti, PCR primerleri ve floresan işaretli prob kullanarak EML4-ALK kimerik gen ürününün, V1 (E13;A20), V2(E20;A20) ve V3a/3b (E6;A20) varyantlarını yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar.
FLT3 Onkotest K3030-20 kiti konvansiyonel PCR cihazlarında, FLT3 geni JM bölgesinde oluşan internal tandem dublikasyonları (ITD) ve (D835/I836) nokta mutasyonunu yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptar.