Onkotest Ürünleri / KALİTATİF
EML4-ALK

Küçük hücreli olmayan akciğer kanserli  (Non small cell lung cancer –NSCLC) hastaların   %2-9’u , 2 numaralı kromozomun kısa kolunda yerleşik EML4 ve ALK genlerinin bir araya gelmesiyle oluşan kimerik geni taşırlar. Bugün için bilinen yaklaşık 15 farklı EML4-ALK füzyon trasnkripti saptanmıştır. Bu transkriptlerden V1, V2 ve V3a/b olarak tanımlanan varyantlar , toplam gözlenen EML4/ALK kimerizminin % 72-80’ini oluşturmaktadır. Onkotest R6010-20 kiti bu üç varyantı yüksek doğruluk ve duyarlılık ile saptamaktadır. Kit diğer varyantların deteksiyonunda kullanılmaz.