Onkotest Ürünleri / KALİTATİF
t(1;19) E2A/PBX1

t(1;19)(q23;p13) sonucunda E2A(TCF3)-PBX1 füzyon geni meydana gelir. Akut lenfositik lösemilerde (ALL) en sık gözlenen kromozomal translokasyondur. Pediatrik ALL vakalarının %3-6'sı, yetişkin ALL  hastalarının %3'ünde gözlenmektedir. pre-B ALL immunofenotipi ile yakından ilişkilidir. iki farklı transkript E2A-PBX1 füzyon geni ile ilişkilidir. Sıklıkla  exon13E2A/exon2PBX1 füzyonu gözlenir. Bununla beraber vakaların %10-15'in de 27 bp daha büyük bir transkript varyantı saptanmaktadır. Pediatrik ALL'de t(1;19) varlığının moleküler olarak gösterilmesi ve diğer en sık gözlenen kromozomal anomaliler olan (9;22), t(4;11) ve t(12;21) ile birlikte değerlendirilmesi prognozoun saptanması ve tedavi yaklaşımının belirlenmesi açısından önemlidir.