Onkotest Ürünleri / KALİTATİF
t(15;17) PML/RARA

Akut promiyelositik lösemi (APL) t(15;17)(q22;q11) translokasyonu ile karakterize, akut miyeloid löseminin (AML)bir alt tipidir. APL hastalarının %99'undan fazlası kromozom 17q'da bulunan retinoic acid receptor-alpha (RARα) geni ile kromozom 15q'da bulunan PML geninin t(15;17) sonrası oluşan  füzyon transkriptini barındırır. İki transkript gözlenir: exon6PML/exon3RARA  veya exon3 PML/exon3 RARA füzyonu.